WP-3D Flight Track

All flights 20130531 20130603 20130610 20130611 20130612 20130616 20130618 20130619 20130622 20130623 20130625 20130626 20130629 20130702 20130703 20130705 20130706 20130708 20130710 All flights SENEX flight track map

Download Google Earth™ KML files of flight tracks:

Flight hours (McFadden plot):